Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Rate this post

Bạn có thể tham khảo mẫu Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để xác nhận đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung và thay thế một số quy định của Thông tư này. Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 như sau:

Mẫu số. 15

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
DANH MỤC ẤN PHẨM DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
——————

– Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

– Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu ngày …. tháng…. năm…. thuộc ………:

1. Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số. …………, ngày…… tháng…… của ………………..(tên đơn vị nhập khẩu) đăng ký tại Cục Công bố với tổng số:…….. tên công bố và tổng số ………… bản sao .

– Tổng số tên công bố đã được xác nhận đăng ký nhập khẩu là:…. xuất bản phẩm có tổng số bản:…….. bản và tổng số băng cassette, đĩa, băng …………

– Từ quốc gia (xuất xứ): …………………………………………………….

– Tên người bán/nhà phát hành:……………………………..

– Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………………………………….

2. Yêu cầu người nhập khẩu thực hiện (nếu có):

– Thẩm định nội dung các xuất bản phẩm sau và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi xuất bản:
……………………..
……………………………………………………

Tìm hiểu thêm: Lumyer – Cơn sốt selfie mới trên di động
READ  Hướng dẫn các bước vẽ bàn tay nhân vật Anime, Manga

– Các xuất bản phẩm sau đây không được phép nhập khẩu:
……………………………………………………..
………………………………..

3. Giấy xác nhận này có giá trị đến khi kết thúc thủ tục nhập khẩu.

Kèm theo giấy xác nhận này là bản kê chi tiết các xuất bản phẩm nhập khẩu đã đăng ký, đóng dấu và xác nhận của Cục Xuất bản.

Người nhận:
– Người nhập khẩu (02 bản);
– Lưu VT,…

giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *