Giấy nhận lưu giữ di chúc

Rate this post

Khi thụ lý và bảo quản di chúc, công chứng viên phải niêm phong di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi vào biên bản lưu giữ và giao cho người lập di chúc.

Bạn có thể tham khảo mẫu giấy xác nhận di chúc theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Vận đơn

—————————

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA DI CHỨNG

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. ……, (…………………………) tại Văn phòng công chứng……………..

Ông nội): …………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……./……./………..

Thông báo:……………….. cấp ngày……/……/……………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú)

…………………………………………………….

Tôi, …………., phòng công chứng của ………….. nhận và giữ nguyên di chúc của ông. …../……………..

Tôi đã niêm phong di chúc này trước mặt người lập di chúc.

Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên lưu ý những người có liên quan sau đây: (ghi họ, tên, địa chỉ của những người có liên quan) ………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………… ………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận quyền nuôi con này được lập ngày …………. bản chính (mỗi bản chính gồm…….tờ,…….. trang), giao cho người lập di chúc……bản chính; Nộp tại Văn phòng công chứng ………….. 01 bản chính.

Số công chứng..…………, quyển số………….TP/CC-SCC/HĐGD.

SẼ

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tìm hiểu thêm: mệnh lệnh là gì? Cách đặt câu mệnh lệnh
READ  Editor là gì? Nghề Editor là gì? Các yêu cầu của nghề này như thế nào?

Danh mục: Tổng hợp

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giấy nhận lưu giữ di chúc . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *