Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Rate this post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hợp tác

……, ngày tháng năm ……

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
sự hợp tác

Kính thưa: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tôi là (ghi tên bằng chữ in hoa): …………………… Giới tính:…………..

Sinh ngày:…../…../……..Dân tộc:……………………Quê quán:……………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Công văn thông báo □ Công dân thông báo

□ Hộ chiếu khác (ghi rõ):

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………

Ngày cấp:…../…../…….Nơi cấp:………….Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Số Nhà, Ngách, Ngách, Ngõ, Phố/Tổ/Khu Phố/Khu Phố/Khu Phố:………….

Huyện/Phường/Thành phố: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thành phố/Tỉnh:………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:………………………………………………………………………….

Số nhà, ngõ, ngõ, ngách, đường/tổ/thôn/thôn/làng:………………………………

Quận/Huyện/Thành phố/Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………….

E-mail (nếu có): ……………..Trang mạng (nếu có):……………………

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô tương ứng)

đối tượng mới
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất kinh doanh
Được tạo dựa trên chuyển đổi từ các gia đình kinh doanh
Tìm hiểu thêm: Live Plus là gì?

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa):…………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):……………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở trung tâm:

Số Nhà, Ngách, Ngách, Ngõ, Phố/Tổ/Khu Phố/Khu Phố/Khu Phố:………….

Huyện/Phường/Thành phố: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thành phố/Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………………………

điện thoại (nếu có): Số fax (nếu có):……………………

E-mail (nếu có): Trang mạng (nếu có):……………………

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Chọn dấu X nếu doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành nghề kinh doanhĐầu tiên(Nhập tên và mã ngành theo cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

READ  Cách xóa khoảng trắng dư thừa trong word
STT Tên ngành Mã ngành Khía cạnh thương mại chính (đánh dấu X để chọn một trong các nghề đã nêu)

5. Vốn cơ bản

vốn pháp định (bằng số; đồng):…………………….

vốn pháp định (bằng từ; đồng):…………………….

Giá trị tương đương ngoại tệ (nếu có):…………………….

Thông tin giá trị quy đổi ngoại tệ có được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? có không

6. Vốn cơ bản:

Loại tài trợ Lượng tiền (con số; VNĐ và ngoại tệ tương đương nếu có) Tỉ lệ (%)
vốn ngân sách nhà nước
vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
luôn khác biệt
tổng cộng

7. Danh sách thành viên công ty (TUYÊN BỐ): Gắn

8. Thông tin đăng ký thuế:

STT Tiêu chí thông tin đăng ký thuế

8.1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………

8.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Trưởng phòng kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Trưởng phòng kế toán:……………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………

8.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác với địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường/tổ/khu phố/tổ dân phố/khu phố:………………………

Huyện/Phường/Thành phố: ……………………………………………………

Quận/Huyện/Thành phố/Tỉnh:………………………

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………

Điện thoại fax:…………………………….

E-mail:………………………………………………………………..

8.4

Ngày bắt đầu hoạt động3 (Trường hợp doanh nghiệp dự định bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không phải kê khai nội dung này.): …../…../…….

8,5

Hình thức kế toán (đánh dấu X vào ô tương ứng):

kế toán độc lập
hạch toán phụ thuộc

8.6

Năm tài chính:…………………………………………

Có hiệu lực từ ngày …../….. đến ngày …../…..4

(Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của niên độ kế toán)

8,7

Tổng số lao động (mong):……………………

8,8

Nó hoạt động theo hình thức BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M. hoạt động:

có không

8,9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 cách)5

trừ đi

Trực tiếp trên thuế GTGT

Bán trực tiếp

không có tvsh

8.10

Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm khai báo):

Tên của ngân hàng số tài khoản ngân hàng
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
READ  SOAP là API gì? Hoạt động như thế nào?

9. Thông tin về công ty hợp nhất (Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất kinh doanh):

mười.

a) Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa):……………

Mã số công ty/mã số thuế:……………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.chỉ kê khai nếu chưa có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………….

b) Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa):……………………..

Mã số công ty/mã số thuế:……………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.chỉ kê khai nếu chưa có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày và nơi cấp: ……………………

Yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hợp nhất và chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hợp nhất.

11. Thông tin về Hộ kinh doanh chuyển đổi(Chỉ kê khai đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi kinh tế gia đình):

Họ tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa):…………..

Hộ khẩu số:…………………….

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………….

Mã số thuế doanh nghiệp gia đình (chỉ kê khai 10 số MST):………….

Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………….

Tên đại diện hộ gia đình: …………………………………………………….

Loại giấy tờ tùy thân (khai theo hồ sơ cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế kinh tế gia đình):

□ Chứng minh nhân dân

□ Thông báo thư của công dân

□Hộ chiếu

Người khác (ghi rõ):…………………….

READ  Văn hóa nhà trường là gì?

Số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện họ doanh nghiệp (khai theo hồ sơ cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế kinh tế gia đình):

Ngày và nơi cấp: …. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi và các đối tác chung của tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp; không phải là một chủ sở hữu duy nhất; không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý khác);

– Trụ sở thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng vào mục đích phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và xác thực của nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên.

HỘI VIÊN HỘI VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên từng thành viên)6

HỘI VIÊN HỘI CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)7

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *