Động viên quốc phòng là gì? Động viên công nghiệp quốc phòng là gì?

Rate this post

Huy động Quốc phòng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Quốc phòng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019), khái niệm động viên quốc phòng được quy định cụ thể như sau:

Động viên quốc phòng là tổng thể các hoạt động, biện pháp huy động mọi nguồn lực của cả nước hoặc của một số địa phương để phục vụ cho sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ động viên quốc phòng bao gồm:

– Huy động mọi nguồn lực của nền kinh tế quốc dân để bảo đảm quốc phòng;

– Huy động bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh;

– Xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ;

– Khuyến công;

– Chuyển tổ chức, hoạt động của các bộ, ngành trung ương và địa phương từ thời bình sang thời chiến;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện động viên quốc phòng phải theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là nội dung tư vấn về khái niệm động viên quốc phòng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Đạo luật Quốc phòng 2018.

Huy động Quốc phòng là gì?
Huy động Quốc phòng là gì?

Huy động Công nghiệp Quốc phòng là gì?

Ý tưởng

Động viên công nghiệp quốc phòng là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị quân sự cho Quân đội của các doanh nghiệp công nghiệp, trừ lực lượng quốc phòng, nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước, của đất nước hoặc một số các địa phương. … phục vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ động, giữ gìn và phát huy tiềm lực mọi mặt của đất nước, giữ gìn và ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. mọi tình huống, chúng ta kiên quyết bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khái niệm trên tóm tắt một số nội dung chính như sau:

READ  Nút Menu Hamburger là gì? Có tác dụng thế nào?

+ Công tác động viên lực lượng DQTV trong thời bình là công việc thường xuyên từ Trung ương đến địa phương.

+ Động viên công nghiệp quốc phòng không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Có thể huy động hoặc huy động cục bộ: Chiến tranh trong tương lai nếu xảy ra thì là chiến tranh hiện đại, địch chủ yếu sử dụng vũ khí công nghệ cao, bất ngờ, tấn công từ xa vào mục tiêu. lực lượng phòng không pháo binh, không quân, tên lửa hành trình… Vì vậy, việc huy động lực lượng quốc phòng của nước ta phải được chuẩn bị sẵn sàng trong thời bình, bảo đảm đất nước luôn sẵn sàng ứng phó. thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu Đất Cấm là ai? Phát hiện bí mật ca sĩ trong vùng đất cấm không ai biết cuối cùng

Các nguyên tắc động lực của công nghiệp quốc phòng

+ Việc huy động CNQP dựa trên năng lực sản xuất, sửa chữa hiện có của các doanh nghiệp công nghiệp, nhà nước chỉ đầu tư thêm trang thiết bị chuyên dụng để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, sửa chữa. thiết bị quân sự.

+ Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công nghiệp và người lao động trong việc chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng.

Nhu cầu huy động công nghiệp quốc phòng

Đây là yêu cầu cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực thi công vụ để tạo động lực làm việc của công chức. Trước hết, đối với kế hoạch động viên của cơ quan quốc phòng các cấp, theo quy định của Nhà nước, là tài liệu bí mật nên việc xây dựng, quản lý, sử dụng kế hoạch phải theo quy định của pháp luật. Pháp luật: Doanh nghiệp khu công nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và bảo mật tài liệu theo quy định.

READ  Ra tối hậu thư ép chồng có con, tôi bật khóc khi biết sự thật đau khổ

+ Việc chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương trong thời chiến. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng trong chuẩn bị và thực hành CTCN, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của địa phương trong thế trận quốc phòng toàn dân và đấu tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Tìm hiểu thêm: Da người là gì – Cakhia TV

Công nghiệp ô tô phục vụ quốc phòng
Công nghiệp ô tô phục vụ quốc phòng

Một số nội dung khuyến khích công nghiệp quốc phòng

Chuẩn bị động viên công nghiệp quốc phòng

+ Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng, nội dung bao gồm:

Quyết định của Bộ, UBND tỉnh, Tổng công ty; kế hoạch công bố quyết định động viên công nghiệp quốc phòng; quyết định di dời; kế hoạch chỉ huy điều hành; phương án bảo đảm vật tư sản xuất, sửa chữa trang thiết bị thuộc mục tiêu động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ động viên công nghiệp quốc phòng (nếu có) theo quy định của pháp luật về nghiên cứu khoa học; kế hoạch cung cấp kinh phí động viên công nghiệp quốc phòng.

Căn cứ kế hoạch của cấp trên, doanh nghiệp công nghiệp lập kế hoạch khuyến khích công nghiệp quốc phòng cho doanh nghiệp mình.

Nội dung bao gồm: Kế hoạch bảo dưỡng thiết bị do Nhà nước chỉ định; kế hoạch công bố quyết định động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch di dời; kế hoạch chỉ huy điều hành; phương án bảo đảm vật tư sản xuất, sửa chữa trang thiết bị thuộc mục tiêu động viên công nghiệp quốc phòng; kế hoạch sản xuất, sửa chữa thiết bị; kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ khuyến công (nếu có) theo quy định của pháp luật về nghiên cứu khoa học; kế hoạch tài trợ.

Tìm hiểu thêm: Mã Bưu Chính Bình Dương – Postal Code Bình Dương Mới Nhất

+ Đặt mục tiêu khuyến khích CNQP

+ Hoàn thiện dây chuyền sản xuất, sửa chữa thiết bị

READ  Hướng dẫn vẽ miệng nhân vật Anime cực xinh, cực đơn giản

+ Quản lý, bảo trì dây chuyền sản xuất

+ Huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động và huấn luyện động viên công nghiệp quốc phòng

+ Kho nguyên liệu

Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng

Thực tiễn Huy động Công nghiệp Quốc phòng bao gồm:

+ Quyết định và công bố quyết định động viên công nghiệp quốc phòng (do Chính phủ quyết định).

+ Tổ chức di dời các xí nghiệp công nghiệp cần di dời.

+ Tổ chức bảo đảm vật chất, tài chính.

+ Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ chế tạo, sửa chữa thiết bị.

+ Giao sản phẩm khuyến khích CNQP.

Một số giải pháp chủ yếu khuyến khích công nghiệp quốc phòng

+ Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổng công ty thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh động viên công nghiệp quốc phòng. Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tập đoàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng.

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, Tổng công ty phải quán triệt đầy đủ cho cán bộ, công nhân viên các Pháp lệnh, Nghị định, văn bản hướng dẫn động viên quốc phòng. nhà nước, chính phủ.

+ Các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn, giao chỉ tiêu động viên ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch động viên ngành mình và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, mục tiêu đã xác định.

Tóm lại, động viên công nghiệp là vấn đề chiến lược trọng yếu của đất nước, để đất nước chủ động mọi tình huống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn bao giờ hết, trong thời bình, công tác động viên LLVT phải nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội.

******************************

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/dong-vien-quoc-phong-la-gi-dong-vien-cong-nghiep-quoc-phong-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Động viên quốc phòng là gì? Động viên công nghiệp quốc phòng là gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *