Đơn đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Rate this post

Hồ sơ vay trả lương nhân viên ngừng việc là hình thức được lập ra cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Nội dung của giấy đề nghị vay vốn cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản như thông tin về đơn vị sử dụng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng lao động. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH. Vậy trên đây là chi tiết mẫu đơn xin việc, mời các bạn tham khảo.

Hồ sơ vay trả lương nhân viên ngừng việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Hồ sơ vay tiền trả lương nhân viên

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VAYChúa ơiNDĐẾN TIỀN LƯƠNG

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………..

I. THÔNG TIN BẢN VẼĐúng NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhânĐầu tiên:……………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

3. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

4. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:……

Do…………………… Cấp ngày……………………

6. Quyết định thành lập số2: ……………………………………………………

7. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3con số: ……………………………….

LÀM……………………. Ngày ……………………………………

8. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4con số: ……
thời hạn hiệu lực (tháng, năm) …………………………………………………….

9. Họ và tên người đại diện: ………………………. Chức vụ: ……………………

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:……………………

– Ngày và nơi cấp: ……………………………………………

10. Giấy ủy quyền số…………..ngày …………/……/……của…………………….

………………………………………………………………………………………………

11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp:……………………

12. Tài liệu đính kèm:

a) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập).

b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp, tổ chức).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM LAO ĐỘNG

1. Kết quả kinh doanh năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020

– Năm 2019:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………………………………………….. đồng

+ Tổng kinh phí: …………………………………………………… đồng

+ Thuế: ………………………………………………………………………………………………. đồng

READ  El Silbon là gì? Nguồn gốc về câu chuyện về El silbon

+ Lợi nhuận: …………………………………………………… đồng

– 3 tháng đầu năm 2020:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………………………………………….. đồng

+ Tổng kinh phí: …………………………………………………… đồng

+ Thuế: ………………………………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………… đồng

Tham Khảo Thêm:  Rắn vào nhà là điềm gì? Rắn vào nhà là tốt hay xấu?

– Đến ngày 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tình hình việc làm, tiền lương

– Tổng số nhân viên:…………………….người. Trong đó, số lao động đóng BHXH bình thường đến ngày 31/3/2020 là:……………………..người lao động.

– Số lao động ngừng việc tháng…….2020: ….. lao động, chiếm…….%/tổng ​​số lao động.

– Tiền lương phải trả ngừng việc tháng …/2020 là:…………….đồng, trong đó:

+ Tiền lương đã trả:…………………….đồng.

+ Tiền lương chưa hưởng: ……………….đồng.

Chúng tôi khó khăn về tài chính, đã cân đối, sử dụng hết các nguồn tài chính nhưng cũng không đủ trả lương cho người lao động ngừng việc. Chúng tôi có nhu cầu vay tiền để trả lương cho nhân viên nghỉ việc trong tháng……2020.

III. KIẾN NGHỊ

Căn cứ Quyết định số….2020/QĐ-TTg ngày….tháng…năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ngày………………………………………………………………,

Đề nghị Ủy ban nhân dân……………………. xác nhận cho…………………… đối tượng được vay vốn chính sách trả lương thôi việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Cam kết của chúng tôi:

+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp trên.

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn, cam kết sử dụng tài sản của Ngân hàng Chính sách xã hội. quyền sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Cứu chủ nhân.

….. ngày …… thứ tựChâu Áng…. năm….
TIÊU BIỂU
(Chữ ký, màu đỏngàyHở?bạn)

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

I. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ hàng tháng với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng và không quá 03 tháng.

Điều kiện hỗ trợ:

Những người lao động này phải đáp ứng đủ 03 điều kiện:

– Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020;

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Làm việc tại các doanh nghiệp có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thủ tục nhận hỗ trợ:

READ  Hướng dẫn cách tạo tài khoản iCloud trên laptop nhanh nhất

Doanh nghiệp lập danh sách lao động đủ điều kiện, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào danh sách này và gửi kèm theo:

  • Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương;
  • Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020;
  • Các chứng từ tài chính khác của doanh nghiệp.
Tham Khảo Thêm:  Phân tích nguyên lý về sự phát triển? Ví dụ về nguyên lý về sự phát triển

Khi có đủ hồ sơ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Và cuối cùng, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ra quyết định phê duyệt Danh mục và kinh phí hỗ trợ.

II. Đối với người lao động bị thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hỗ trợ:

Điều kiện hỗ trợ:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Không có thu nhập hoặc có thu nhập dưới mức cận nghèo.

Nhân viên chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau:
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định từ chức;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
  • Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp chưa có sổ BHXH thì phải nêu rõ lý do trong đơn đề nghị.
  • Sau khi có đủ giấy tờ, người lao động nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chỉ trong 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, cấp kinh phí cho người lao động.

III. Đối với những người lao động tự làm chủ bị mất việc làm

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không quá 03 tháng.

Điều kiện hỗ trợ:

– Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức cận nghèo trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Tham Khảo Thêm:  Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

– Cư trú hợp pháp tại địa phương;

– Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong các công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác thải, phế liệu; bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; xe ôm, xích lô chở khách; xổ số bán lẻ lưu động; lao động tự do hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn, nghỉ, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

READ  Valorant: 100 Thieves hoàn thiện đội hình Valorant với ec1s và BabyJ

Thủ tục nhận hỗ trợ:

Nếu đủ các điều kiện này, người lao động chỉ cần nộp Đơn đề nghị hỗ trợ cho UBND cấp xã sau ngày 15 hàng tháng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ có sự tham gia, giám sát của đại diện tổ chức chính trị – xã hội và lập danh sách. công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong thời hạn 02 ngày làm việc và lập danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cuối cùng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt danh sách hỗ trợ, cấp kinh phí cho người lao động.

Đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mức hỗ trợ:

– Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng trong 03 tháng. Điều kiện hỗ trợ:

– Người có công giúp đỡ cách mạng là người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thân nhân của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách người có công. Sổ trợ cấp tháng 4/2020.

– Đối tượng bảo trợ xã hội là người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, thuộc danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương tính đến ngày 31/12/2019.

Thủ tục nhận hỗ trợ:

Đối với các đối tượng này, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách cũng như kinh phí hỗ trợ.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đơn đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *