Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Rate this post

Nội dung mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty quảng cáo nước ngoài như sau:

Mẫu số. 9
(Ban hành theo thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Địa điểm, ngày…tháng…năm…

Bạn đang xem: Hồ sơ cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố………………………

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (viết hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

…………………………………………………….

Tên viết tắt của công ty quảng cáo nước ngoài (nếu có):…………………….

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ………………………………

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………………..

Cấp từ…………………ngày……tháng…………. TRONG …………..

……………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………….

Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………….. tại Ngân hàng:………….

Điện thoại: …………………………………………. Số fax: ……………………..

Người đại diện theo pháp luật: (đại diện theo ủy quyền)

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập)……………………..

Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………………

Tìm hiểu thêm: 299 Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách điều tra hình sự

Cấp từ…………………ngày……tháng…………. TRONG ……………

Số tài khoản ngoại tệ:……………….. tại Ngân hàng:…………………….

Số tài khoản tiền Việt Nam:……………………..tại Ngân hàng:…………………….

READ  Cách kẻ khung viền cho văn bản trong word

Điện thoại:…………………………………………. Số fax:……………………………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………….

Hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi rõ lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)

…………………………………………………….

Trưởng Văn phòng đại diện:

Tên và họ: ……………………. Giới tính: ………………………..

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu/số chứng minh nhân dân: …………………………………………………………………………………………………………

Cấp từ…………………ngày……tháng…………. TRONG …………….

Chúng tôi khuyên bạn nên cấp lại Giấy phép của Tổ chức vì những lý do sau:

……………………………………………………

Cam kết của chúng tôi:

1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác của nội dung đơn và các tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Các tài liệu đính kèm bao gồm: Các chữ cái quy định tại điểm 3 Điều 23 Nghị định số Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đại diện kinh doanh được ủy quyền
quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/don-de-ghi%cc%a3-cap-la%cc%a3i-giay-phep-thanh-la%cc%a3p-van-phong-da%cc%a3i-die%cc%a3n-cu%cc %89a-enterprise%cc%a3p-via%cc%89ng-cao-quoc gia-nước ngoài/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

READ  Valorant: Cách nhận VP miễn phí từ Riot Games

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *