Đề án 06 là gì? Mục tiêu của Đề án 06

Rate this post

Đề án 06 là gì?

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Mục tiêu của Đề án 06

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.

Những điều cần biết về Đề án 06 của Chính Phủ
Những điều cần biết về Đề án 06 của Chính Phủ

Lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng từ việc triển khai Đề án

Khi Đề án 06 được triển khai, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử gắn với các hệ sinh thái chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử… tạo ra điều kiện cho công dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử… kết nối, sử dụng các ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử thì các tài khoản người dùng đều được xác thực đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân tạo sự minh bạch, góp phần trong công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, giảm gian lận và lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử cũng rất có ý nghĩa với lĩnh vực thuế. Từ đây với mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân chịu trách nhiệm; qua đó làm giảm tối đa tình trạng trốn thuế, tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Một lĩnh vực nữa sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái số này đó là bảo hiểm. Căn cứ theo từng số định danh cá nhân của công dân sẽ được cấp mã bảo hiểm xã hội, mã bảo hiểm y tế giúp thông tin minh bạch, xác định được đúng đối tượng được hưởng chính sách.

Những điều cần biết về định danh và xác thực điện tử: Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (cụ thể là ứng dụng VNEID). Khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những lợi ích như: Thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; Có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thay thế CCCD vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế,…); Thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…).

READ  Xiên cộc là gì? Nguồn gốc của xiên cộc

Do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử sẽ thuận tiện và an toàn. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án 06 thì việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày càng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân.

Với vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, Bộ Công an đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đã đề ra lộ trình thực hiện Đề án 06 với mục đích phát huy cao nhất giá trị của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho đất nước, cho nhân dân.

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể để cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ.

Đề án 06 của Chính Phủ mang lại nhiều lợi ích
Đề án 06 của Chính Phủ mang lại nhiều lợi ích

7 quan điểm chỉ đạo

Huy động vào cuộc cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự đồng bộ ở các bộ, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẽ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẽ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới; khuyến khích mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển, thúc đẩy ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; phải gắn kết với năng lực quản trị nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội. Việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư phải gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội.

READ  Góa phụ bị bạn trai trên mạng 'lừa tình', suýt bị ngân hàng tịch thu nhà

Việc kết nối, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.

5 nhóm tiện ích của Đề án 06

Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; Các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều loại giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, đảm bảo chính xác và thuận tiện.

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

3. Đăng ký thường trú

5. Khai báo tạm vắng

8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

9. Đăng ký khai sinh

10. Đăng ký khai tử

11. Đăng ký kết hôn

12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

15. Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí

16. Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí

17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

21. Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp

23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế… Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền… Khi sử dụng tài khoản này, người dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

READ  Ngày 26/3 là ngày gì?

Thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử: Người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Thẻ Căn cước công dân còn thời gian hiệu lực.

Trường hợp mất thẻ CCCD hoặc quá hạn thẻ có thể thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử kèm cấp CCCD.

Các loại giấy tờ cần tích hợp vào tài khoản định danh điện tử như: Giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…/.

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06
25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06

Bộ Công an cùng các bộ, ngành chung tay thực hiện đề án

Đề án 06 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đề án; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của đề án.

Do vậy, định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất, đồng chí Phó Thủ tướng sẽ họp với các bộ, ngành về tình hình, kết quả thực hiện đề án; đồng thời quan tâm sát sao, quyết liệt đốc thúc các đơn vị thực hiện Đề án 06, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nổi lên trong quá trình thực hiện. Sau mỗi cuộc họp, Văn phòng Chính phủ đều có thông báo kết luận gửi các đơn vị, trong đó đi sâu giải quyết vào các vấn đề cụ thể.

Gần đây nhất, trong tháng 4/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, UBND địa phương triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình, đặc biệt Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50 ngày 8/4/2022 về phiên họp Thường kỳ Tháng 2/2022, trong đó có nội dung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 với 4 nhóm nhiệm vụ, là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện đề án trong thời gian tới.

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, trong đó, nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Bộ Công an với việc hoàn thành 8/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06; đồng thời mở rộng thực hiện 187/224 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng CAND, trong đó mở rộng phân cấp đến cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Việc kết nối Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình, đến nay đã triển khai kết nối chính thức đối với 8 CSDL, hệ thống thông tin khác. Qua việc kết nối đã xác thực, làm sạch nhiều dữ liệu có liên quan, phục vụ thực hiện các dịch vụ công, từng bước bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của đề án.

Trong tháng 5/2022, Tổ công tác Đề án 06 đang quyết liệt triển khai thực hiện một số dịch vụ công thiết yếu liên quan “sát sườn” đến quyền lợi của người dân như: Cấp hộ chiếu cho công dân; đăng ký xe gắn máy tại Công an cấp xã đủ điều kiện và đăng ký xe ôtô ở cấp huyện; đăng ký thi trực tuyến… giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, công sức, tiền… khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Kết luận cuộc họp Tổ công tác Đề án 06 ngày 21/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 đã đề nghị thành viên Tổ công tác bám sát lộ trình thực hiện đề án để chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hoàn thành nội dung công việc.

********************

Đăng bởi: Cakhia TV

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc Cakhia TV. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /de-an-06-la-gi-muc-tieu-cua-de-an-06/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề án 06 là gì? Mục tiêu của Đề án 06 . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *