Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Rate this post

Hãy cùng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tìm đáp án đề thi tìm hiểu về Bác Hồ với quê ngoại ở Huyện Nghệ An và Quỳnh Lưu để học tập và làm theo lời Bác.

Thi tìm hiểu về chú với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu Học tập và làm theo lời chú được tổ chức trực tuyến, từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 đến 9 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022. Tham gia dự thi, thí sinh trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm.

Để tham gia cuộc thi, bạn truy cập và điền thông tin cá nhân của mình rồi bấm nút. cái nút làm bài kiểm tra. Cuộc thi nhằm tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi tiết mời các bạn tham khảo hai bộ đáp án trong bài viết dưới đây:

Các bạn đang xem: Đáp án đề thi tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu để học tập và làm theo lời Bác

Ghi chú: Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án đề thi tìm hiểu Bác Hồ và quê hương Nghệ An – Bộ 1

Câu 1. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Nho giáo là gì?

A. Tinh thần học tập
B. Quản lý công ty có đạo đức
C. Tu dưỡng đạo đức cá nhân
D. Khuyến khích văn hóa và nghi lễ

Câu 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã tặng giấy khen cho bao nhiêu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020?

A. 15 tập thể, 15 cá nhân
B. 12 tập thể, 10 cá nhân
C. 23 tập thể, 5 cá nhân
D. 25 tập thể, 5 cá nhân

Câu 3. “Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, như người đứng đầu có vững thuyền mới chạy được”. Câu trên trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Bản án thực dân Pháp
B. Tổng kết vắn tắt của Đảng
C. Con đường cách mệnh
D. Kết nạp nhân ngày thành lập Đảng

Câu 4. Sau hơn 50 năm xa quê hương, ngày 16/6/1957, Bác Hồ về thăm Nghệ An lần đầu tiên. Ngày xưa quan sát chú kỹ lưỡng trong khu vườn của gia đình, một vị quan hỏi chú trồng khoai lang ra hoa rất đẹp. Bác cười bảo hoa gì mà vẫn đẹp?

A. Hoa hồng
B. Hoa dâm bụt
C. Nhài
D. Hoa khoai tây (khoai lang)

READ  Valorant: Crazyguy đăng thông báo rời Nigma Galaxy sau gần 1 năm gắn bó

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

A. 1960
B. 1965
C. 1968
D. 1969

Câu 6. Em hãy cho biết câu nói: “Nông thôn Việt Nam là tấm thổ cẩm do đàn bà, già trẻ dệt nên, thêu dệt cho đẹp đẽ, rực rỡ hơn” Bác Hồ nói như thế nào?

Tìm hiểu thêm: Căn tin là gì? – Trường Cakhia TV

A. Ngày 8 tháng 3 năm 1950
B. Ngày 8 tháng 3 năm 1951
C. Ngày 8 tháng 3 năm 1952
D. Ngày 8 tháng 3 năm 1953

A. Ngày 8 tháng 12 năm 1961
B. Ngày 9 tháng 12 năm 1961
C. Ngày 10 tháng 12 năm 1961
D. Ngày 11 tháng 12 năm 1961

A. Ngày 17 tháng 5 năm 2020
B. Ngày 19 tháng 5 năm 2020
C. Ngày 25 tháng 5 năm 2020
D. Ngày 29 tháng 5 năm 2020

A. Trường Tiểu học Việt Vinh Pháp
B. Trường Tiểu học Đông Bá Huế
C. Trường Quốc Học Huế
D. Trường Dục Thanh Phan Thiết

A. 1908 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1945

Câu 12. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Quỳnh Lưu xác định có mấy khâu tiến bộ để tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

A. Nội dung tiết lộ
B. Hai nội dung công bố
C. Ba nội dung công bố
D. Bốn nội dung đổi mới

Câu 13.

“Gạo mang đi đập bao đau
Gạo đánh xong bông trắng không mỡ
Sống trong thế giới của con người cũng vậy
Làm việc chăm chỉ mang lại thành công”

Em hãy cho biết những câu thơ trên được trích trong tập thơ nào của Bác Hồ?

A. Nhật ký trong tù
B. Du kích ca
C. Bài Ca Người Lính
D. Ca

Câu 14. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải….. Chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống…..

A. Nối gót tổ tiên người Việt
B. Đi theo con đường cách mạng của Mĩ
C. Đi theo con đường cách mạng Pháp
D. Đi theo con đường cách mạng vô sản

Tìm hiểu thêm: Thầy bói là gì? Một số cây ăn quả lâu năm có quả thể hiện sự may mắn

Đáp án đề thi tìm hiểu Bác Hồ và quê hương Nghệ An – Bộ 2

Câu 1. Sau khi nước nhà giành được độc lập, ngày 17-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho tỉnh Nghệ An. Tên của bức thư đó là gì?

A. Thư gửi bạn trong tỉnh
B. Thư gửi Tỉnh ủy Nghệ An
C. Thư gửi nhân dân tỉnh Nghệ An
D. Thư gửi đồng bào Liên khu IV

READ  Hướng dẫn cách đăng sản phẩm lên Tiktok shop bằng điện thoại

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

A. 1960
B. 1965
C. 1968
D. 1969

Câu 3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) từ tổ chức nào đã lựa chọn, giác ngộ thanh niên yêu nước để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Đảng Thanh niên
B. Liên đoàn cộng sản
Đô thị C.Tâm Tâm
D. Đồng phục Việt Nam

Câu 4. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc… của V.I. Lê-nin. Chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ trống….

A. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”
B. Tác phẩm “Nhiệm vụ trước mắt của Chính phủ Xô Viết”
C. Bản thảo lần thứ nhất của Luận cương về vấn đề quốc gia
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Câu 5. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có hệ tư tưởng cốt lõi, mọi người trong Đảng phải hiểu rõ, ai cũng phải phục tùng. Đảng không có hệ tư tưởng cũng như con người không có trí, tàu không có người dẫn đường” Hồ Chí Minh rút ra từ tác phẩm nào?

A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Con Đường Định Mệnh
C. Điều lệ vắn tắt của Đảng
D. Thường thức về chính trị

Câu 6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc diễn ra vào thời kỳ nào?

A. 1908 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1945

Câu 7. Trong bài phát biểu trước Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31 – 12 – 1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Phải thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng”. Chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ trống….

A. Mối quan hệ mật thiết
B. Lãnh đạo
C. Đoàn kết, gắn bó
D. Đoàn kết nhất trí

Câu 8. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Quỳnh Lưu xác định có mấy khâu tiến bộ để tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Tìm hiểu thêm: NLP là gì? Lợi ích của NLP

A. Nội dung tiết lộ
B. Hai nội dung công bố
C. Ba nội dung công bố
D. Bốn nội dung đổi mới

Câu 9. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký, phát hiện, xây dựng nhiều tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: : kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, sự gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong học tập và phấn đấu theo chú?

READ  Thớt mới mua về nên làm gì trước khi sử dụng?

A. 576 cá nhân tiêu biểu
B. 590 cá nhân tiêu biểu
C. 620 cá nhân tiêu biểu
D. 650 cá nhân tiêu biểu

Câu 10. Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức kỷ niệm việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?

A. Ngày 17 tháng 5 năm 2020
B. Ngày 19 tháng 5 năm 2020
C. Ngày 25 tháng 5 năm 2020
D. Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Câu 11. “Luận cương của V. I. Lê-nin làm cho tôi hết sức xúc động, phấn khởi, sáng suốt, tin tưởng! Tôi mừng rơi nước mắt. Ngồi một mình trong phòng, tôi nói to như trước bao người: Hỡi đồng bào đau khổ! Đây là nhu cầu của chúng ta, đây là con đường giải thoát của chúng ta!”. Nguyễn Ái Quốc nói câu trên ở đâu?

A. Luân Đôn, Anh
B. Quảng Châu, Trung Quốc
C. Paris, Pháp
D. Mátxcơva, Liên Xô

Câu 12. Cuốn sách nào sau đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại một lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Con Đường Định Mệnh
B. Bản án thực dân Pháp
C. Rồng tre
D. Cả 3 đáp án còn lại đều đúng

Câu 13. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc ca ngợi: “như tín hiệu mùa xuân của cánh én nhỏ”?

A. Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Đông Dương Mê Linh
B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp
C. Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi
D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 14. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành dạy trường nào?

A. Trường Tiểu học Việt Vinh Pháp
B. Trường Tiểu học Đông Bá Huế
C. Trường Quốc Học Huế
D. Trường Dục Thanh Phan Thiết

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/dap-an-thi-tim-hieu-bac-ho-voi-que-huong-nghe-an-va-huyen-quynh-luu-hoc-tap-lam-theo-loi-bac/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *