Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Rate this post

Cùng trường Cakhia TV đi tìm đáp án cuộc thi viết Tìm hiểu về cải cách hành chính trong Công an nhân dân

Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” đã chính thức khởi động trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian kéo dài từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, thí sinh sẽ trả lời 2 bộ câu hỏi, 1 bộ tự chọn và 1 bộ tự luận. Trong đó có 75 câu trắc nghiệm, 10 câu tự luận liên quan đến RAP. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tại Công an nhân dân

Tiểu luận cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022

Câu 1: Theo anh (chị), việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có bao nhiêu nguyên tắc?

Một. 5 nguyên tắc;

b. 6 nguyên tắc;

c. 7 nguyên tắc;

đ. 8 nguyên tắc.

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa được quy định tại Nghị định số Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ?

Một. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan có thẩm quyền;

b. Việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, phù hợp, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền;

c. Không phát sinh chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật;

d. Cả ba đáp án trên đều đúng.

câu 3Đồng chí: Xin đồng chí cho biết cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở. Những hành vi nào có thể không được thực hiện? Cơ chế một cửa và bên cạnh cơ quan có thẩm quyền?

Một. Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

READ  Tzuyu là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nữ idol nhóm TWICE

b. Cản trở tổ chức, cá nhân trong việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận theo quy định của pháp luật;

Tìm hiểu thêm: Cách đổi tên Tiktok khi chưa đủ 7 ngày đơn giản

d. Tiết lộ thông tin về số liệu, tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để tư lợi;

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng.

Một. Gian lận, mạo danh, tham ô, sử dụng trái phép số liệu, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

c. Dùng thủ đoạn khác lừa dối, mua chuộc cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

D. Nhận xét, đánh giá vô tư, không công bằng, không trung thực, trái pháp luật, thiếu thực tế đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình định hướng, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ;

g. Các hành vi vi phạm khác do pháp luật quy định;

Q. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng.

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết quyền của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính?

Một. Được hướng dẫn lập hồ sơ, thụ lý hồ sơ, thụ lý hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;

b. Từ chối thực hiện các yêu cầu không xác định trong văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính;

Tìm hiểu thêm: Mã Bưu Chính Khánh Hòa – Mã Bưu Chính Khánh Hòa Mới Nhất

c. Báo cáo, kiến ​​nghị với cơ quan có thẩm quyền những thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý và trái pháp luật;

đ. Góp ý kiến, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo với cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc chỉ đạo, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không có quy định. quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

D. Đáp án a, b, c,

D. Đáp án a, b, c, d.

Câu 6: Theo anh (chị) trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính?

Một. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các tài liệu có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan;

READ  +8 loại cây phong thủy cực tốt cho người mệnh Kim

b. Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận đơn vị, bạn phải mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp được ủy quyền nhận kết quả thì phải mang theo giấy ủy quyền của người được ủy quyền nhận kết quả thay bạn. kết quả;

c. Thực hiện đầy đủ các quy định giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của Bộ phận Một cửa. Nộp đủ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

đ. Đáp án a, b,

e, Đáp án a, b, c.

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc công bố Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có hiệu lực kể từ ngày ban hành. , năm tháng?

Một. ngày 17 tháng 8 năm 2021;

b. ngày 15 tháng 7 năm 2021;

c. Ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Câu hỏi 8: Xin ông cho biết mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đến năm 2025 là gì để giảm thiểu số lượng quy định và chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh?

Một. mười%;

b. 20%;

c. 25%;

đ. 30%.

Câu 9: Xin cho biết mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ là đến năm 2025, ít nhất số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính luân chuyển trong nội bộ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc giữa các cơ quan với nhau. Bao nhiêu phần trăm được tham gia vào các giao dịch điện tử?

Một. 50%;

b. 60%;

c. 70%;

đ. 80%.

Câu hỏi 10: Số thủ tục hành chính tối thiểu phải thực hiện để đáp ứng nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến đến năm 2025 là bao nhiêu?

Tìm hiểu thêm: Tác dụng của cào cào đốt là gì?

Một. 60%;

b. 70%;

c. 80%;

đ. 90%.

Câu hỏi 11: Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 là bao nhiêu phần trăm giao dịch thanh toán trực tuyến?

Một. 20% trở lên;

b. 30% trở lên;

c. 35% trở lên;

d. 40% trở lên.

câu 12: Xin cho biết theo Nghị quyết số. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ công bố Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, mục tiêu đến năm 2021 số hóa kết quả xử phạt vi phạm hành chính. phương án nào sau đây được áp dụng để giải quyết thủ tục còn hiệu lực, giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương? ?

READ  TOP 10 máy tính xách tay tốt nhất hiệu năng cao bán chạy 2022

Một. 40%, 30%, 20%, 10%;

b. 35%, 20%, 15%, 45%;

c. 40%, 30%, 20%, 15%;

d. 30%, 20%, 15%, 10%.

câu 13Xin cho biết mục tiêu của Chính phủ (giai đoạn 2022 – 2025) số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực và giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền của cấp trung gian. Mức tăng tối thiểu hàng năm ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc trung ương là bao nhiêu?

Một. 15%;

b. 20%;

c. 25%;

đ. 30% trở lên.

Câu 14: Xin ông cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025, số lượng thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải đạt tối thiểu. bao nhiêu %?

Một. 60%;

b. 70%;

c. 80%;

d. 90%.

câu 15: Xin cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ là bao nhiêu?

Một. 30%;

b. 40%;

c. 50%;

đ. 60%.

Câu hỏi 16: Xin ông cho biết, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính đến năm 2025 tối thiểu là bao nhiêu?

Một. 80%;

b. 85%;

c. 90%;

đ. 95%.

Câu hỏi 17: Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư là bao nhiêu phần trăm tối thiểu?

Một. 80%;

b. 85%;

c. 90%;

d. 95%

……………………….

>> Tải file tham khảo trọn bộ đề thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *