Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Rate this post

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương được công bố thường xuyên trên cơ sở Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH về quy định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức cán bộ công nhân viên.

Tiêu đề bài viết: ………………………. Mẫu số. 1

DANH SÁCH THỊ TRẤN VÀ CÔNG DÂN
TĂNG VÀ ĐỀ NGHỊ LƯƠNG HÀNG NĂM…. NĂM…

(Kèm theo Công văn số…/ngày…tháng…năm…)

Bạn đang xem: Danh Sách Công Chức, Viên Chức Đề Nghị Tăng Lương Định Kỳ

STT

tên và họ

ngày
Năm sinh

tiêu đề/
chức vụ

Xếp hạng/Danh hiệu
chức danh nghề nghiệp,
Mức lương hiện tại

người đàn ông

ĐÀN BÀ

Xếp hạng/Danh hiệu
chức danh công việc
Nghiệp chướng

Katia

hệ số

tính toán thời gian
đã lớn lên
thời gian thanh toán
Sau đó

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

LẬP KẾ HOẠCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày tháng năm ……

thủ trưởng đơn vị

(Đã ký và đóng dấu)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/ danh sách

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

READ  Cách viết bản kiểm điểm cấp 1. Cách xin chữ ký phụ huynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *