Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy có tỉ lệ đại biểu tham dự đông đảo nhất?

Rate this post

Cila është përqindja më e lartë e delegatëve që marrin pjesë në Kongresin e Bashkimit Kombëtar?

Pyetje: Cila është përqindja më e lartë e delegatëve që marrin pjesë në Kongresin e Bashkimit Kombëtar?

Përgjigje: Kongresi i Nëntë u zhvillua nga 17 deri më 21 dhjetor 2007 në Hanoi. Në Kongres morën pjesë 1033 delegatë që përfaqësonin më shumë se 23 milionë zyrtarë, anëtarë të sindikatës dhe të rinj në mbarë vendin.

Kongresi i nëntë i Bashkimit Kombëtar
Kongresi i nëntë i Bashkimit Kombëtar

Shpjegoni:

Kongresi i Nëntë (2007)

Duke u zhvilluar nga 17 deri më 21 dhjetor 2007 në Hanoi. Në Kongres morën pjesë 1033 delegatë që përfaqësonin më shumë se 23 milionë zyrtarë, anëtarë të sindikatës dhe të rinj në mbarë vendin.

Kongresi pohoi: Unioni i Rinisë Komuniste Ho Chi Minh vazhdon të inovojë në mënyrë gjithëpërfshirëse, përpiqet të bëhet vërtet miq e ngushtë e të rinjve, i drejton të rinjtë drejt idealeve revolucionare dhe vlerave fisnike dhe i shoqëron të rinjtë. Krijoni një vetvete, krijoni një karrierë, ndërmarrni Punë sociale. – Zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja kombëtare.

Kongresi nisi 2 lëvizjet “5 goditje për zhvillimin social-ekonomik dhe mbrojtjen kombëtare”, “4 shoqërimin e të rinjve për të vendosur veten dhe për të krijuar një karrierë”. Kongresi zgjodhi Komitetin Qendror të Bashkimit të Rinisë me 145 shokë, shoku Vo Van Thuong u rizgjodh si Sekretar i Parë i Unionit Qendror të Rinisë.

Më 5 tetor 2011, në Konferencën e 11-të të Komitetit Qendror të Unionit të Rinisë (periudha e IX), z. Nguyen Dac Vinh, një anëtar alternativ i Unionit Qendror të Rinisë u zgjodh për të mbajtur postin e Sekretarit të Parë. Në emër të shokut Vo Van Thuong, Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë (Termi IX) iu caktua një detyrë e re nga Partia.

Në mëngjesin e 18 dhjetorit 2007, në Qendrën Kombëtare të Konventave, Hanoi, u hap solemnisht Kongresi i 9-të Kombëtar i Unionit të Rinisë me temën “Solidariteti, kreativiteti, integrimi dhe zhvillimi”.

Në Kongres morën pjesë shokët Nong Duc Manh, Sekretar i Përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit, ish Sekretari i Përgjithshëm Do Muoi, ish-Presidenti Le Duc Anh, ish-Kryeministri Vo Van Kiet, President i Republikës Nacional Socialiste të Vietnamit. Nguyen Phu Trong, Kryetar i Komitetit Qendror të Frontit të Atdheut të Vietnamit Pham The Duyet. Përveç kësaj, ishin anëtarë të Byrosë Politike, Komiteti i Përhershëm i Qeverisë, Zëvendës President dhe ish-nënpresident shokë, anëtarë të Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare, pleqtë revolucionarë, zonja nëna heroike e Vietnamit, përfaqësues të ministrive, departamenteve, degëve, degëve, Atdheut të Vietnamit. Fronti, ish Sekretar i Parë, Sekretar i Sindikatës Qendrore të Rinisë nëpër periudha.

Në Kongres morën pjesë 1,033 delegatë zyrtarë (përfshirë afro 350 delegate femra, mbi 110 delegatë të të rinjve të pakicave etnike dhe gati 800 shokë me diplomë kolegji ose universiteti ose më të lartë) të cilët janë anëtarë të stafit. Organizata e Unionit Rinor dhe anëtarët e elitës së sindikatës vijnë nga 71 provinca, qytete dhe sindikata drejtpërdrejt nën Unionin, duke përfaqësuar besimet, vullnetet dhe aspiratat e miliona zyrtarëve, anëtarëve të sindikatave dhe të rinjve në mbarë vendin. Përveç delegatëve të të rinjve vendas, në Kongres morën pjesë edhe 8 delegatë zyrtarë të rinj vietnamezë dhe studentë jashtë vendit.

Eksploroni më shumë: Zbuloni historitë më të mira të dashurisë që përputhen me humorin më të fundit të muajit
READ  Chấp nhận lấy chồng già 75 tuổi, tôi vẫn bị ông ấy 'cắm sừng'

Kongresi i 9-të i Unionit të Rinisë Kombëtare - 2007
Kongresi i 9-të i Unionit të Rinisë Kombëtare – 2007

Kongresi i 9-të i Unionit të Rinisë Kombëtare u zhvillua në një moment të rëndësishëm: e gjithë Partia, populli dhe ushtria po përpiqen të zbatojnë me sukses Rezolutën e Kongresit të 10-të të Partisë Kombëtare, me synimin për ta nxjerrë vendin tonë nga moszhvillimi. pozicionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në trendin e thellimit të integrimit ekonomik ndërkombëtar. Ky kongres është një kongres gjithëpërfshirës “rinovues”, me detyrë përmbledhjen dhe vlerësimin e rezultateve të punës së delegacionit gjatë 5 viteve të fundit; duke parë rezultatet, lëvizjet sindikale dhe punën rinore në më shumë se 20 vjet ripërtëritje kombëtare; të përcaktojë orientimet, detyrat dhe objektivat e punës së Unionit të Rinisë dhe lëvizjes rinore për periudhën 2007-2012; nxori një Rezolutë që ndryshon dhe plotëson Kartën e Unionit të Rinisë dhe zgjedh një Komitet të ri Qendror Ekzekutiv të Unionit të Rinisë.

Po shikoni: Kur është koha kur Kongresi i Bashkimit Kombëtar të Rinisë ka përqindjen më të lartë të pjesëmarrjes?

Lëvizjet kryesuese të Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh

4 shoqëron të rinjtë për të vendosur veten dhe për të krijuar një karrierë

 • Shoqërimi i të rinjve në mësim, përmirësimi i kualifikimeve të tyre akademike, profesionale dhe profesionale.
 • Shoqëroni të rinjtë në drejtimin e karrierës, formimin profesional dhe vendosjen në punë.
 • Shoqërimi i të rinjve në përmirësimin e shëndetit të tyre fizik dhe jetës kulturore e shpirtërore.
 • Të shoqërojë të rinjtë në përmirësimin e njohurive dhe aftësive sociale.
 • Stimuloni punën krijuese për zhvillimin socio-ekonomik.
 • Aksion, vullnetarizëm për jetën në komunitet.
 • Greva për të mbrojtur Atdheun, për të ruajtur sigurinë politike dhe rendin dhe sigurinë shoqërore.
 • Promovimi i reformës administrative.
 • Tronditje në integrimin ekonomik ndërkombëtar.

Duke folur në hapjen e Kongresit, shoku Le Manh Hung, Sekretar i Përhershëm i Komitetit Qendror të Unionit të Rinisë, deklaroi se rinia e sotme në Vietnam është krenare që Partia dhe brezat e etërve të tij, që i paraprinë revolucionit, e konsiderojnë gjithmonë rininë si Si shtylla kryesore e vendit, të rinjtë janë jo vetëm forca kryesore dhe e rëndësishme e procesit të zhvillimit ekonomik e shoqëror, por edhe bartës të vullnetit dhe aspiratave të vendit dhe të kombit në të ardhmen. . Në kushtet e reja, puna e Sindikatës Rinore dhe lëvizja rinore përballen me sfidat, kërkesat dhe kërkesat e kauzës së rinovimit, Unioni i Rinisë Komuniste Ho Chi Minh duhet të afirmojë gjithmonë funksionin e tij bazë si shkollë. Socializmi i rinisë në kuadrin e integrimit ekonomik ndërkombëtar është vërtet një shoqërues për të rinjtë në procesin e themelimit dhe fillimit të një biznesi.

Eksploroni më shumë: Kodi Postar Tay Ninh – Kodi Postar më i fundit Tay Ninh
READ  Trời lạnh buốt, tắm bao nhiêu lần/tuần là vừa?

Duke iu drejtuar kongresit, Sekretari i Përgjithshëm Nong Duc Manh theksoi: Gjatë gjithë historisë së vendit, rinia jonë ka mbajtur gjithmonë traditën atdhetare, shpirtin heroik, paprekshmërinë dhe entuziazmin e popullit, përkatësinë etnike. pionier në të gjitha fushat, duke dhënë shumë kontribute në kauzën e ndërtimit dhe mbrojtjes së kombit. Me kauzën e inovacionit, duke nxitur industrializimin, modernizimin dhe integrimin ekonomik ndërkombëtar sot, klasat e të rinjve kanë ndjekur hapat e të atit, të vetëdijshëm për situatën dhe detyrat, duke mbajtur frymën e progresistit. , nxisni cilësitë e mira, forten e rinisë, merrni iniciativën, merrni përsipër detyra të vështira dhe të vështira, pranoni vështirësitë dhe sfidat, jini proaktivë, krijues, kontribuoni në vendosjen e arritjeve të mëdha, kanë rëndësi historike. Sekretari i Përgjithshëm Nong Duc Manh pohoi: arritjet dhe përparimi i brezit të ri vietnamez janë të mëdha dhe krenare; Partia jonë ka vendosur gjithmonë, kujdesi për ndërtimin e organizimit të Bashkimit është ta ndërtojmë Partinë një hap përpara. Ai sugjeroi që kongresi të fokusohet në diskutimin, vlerësimin e duhur të situatës, përmbledhjen e praktikave, përcaktimin e drejtimeve, detyrave dhe masave praktike dhe shumë efektive dhe në të njëjtën kohë theksimin e një sërë çështjesh. Më vonë:

 • Së pari, Unioni i Rinisë duhet t’i kushtojë rregullisht rëndësi punës së edukimit politik dhe ideologjik, të rinovojë dhe zgjerojë format e jetesës dhe të të mësuarit dhe të organizojë zbatimin e fushatës “Studioni dhe ndiqni shembullin”. Morali i Ho Chi Minh”.
 • Së dyti, Unioni i Rinisë duhet t’i ndërlidhë ngushtë aktivitetet e tij me detyrën e përbashkët të vendit, veçanërisht me detyrën e zhvillimit social-ekonomik, ruajtjen e stabilitetit politik, ndërtimin dhe riorganizimin e Partisë dhe ndërtimin e Partisë dhe Shtetit. sundimi socialist i së drejtës, forcimi i mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare.
 • Së treti, Bashkimi i Rinisë duhet të jetë thelbi i lëvizjeve revolucionare në të gjitha fushat dhe zonat, veçanërisht në zonat e largëta, të izoluara dhe të pafavorizuara, fusha të rëndësishme që kanë nevojë për një rol aktiv të Partisë Komuniste të Vietnamit.Partia Komuniste e Vietnamit. rinia të tregojë qartë rolin “nuk duhet të kesh të rinj, është e vështirë të kesh të rinj”.
 • Së katërti, bëni të gjitha përpjekjet që Unioni Rinor dhe organizatat rinore të jenë të forta dhe gjithëpërfshirëse në aspektin politik, ideologjik dhe organizativ. Zgjerimi i frontit të solidaritetit, grumbullimi dhe përmirësimi i cilësisë së rinisë në shumë forma, duke shmangur shfaqjen, formale dhe administrative në punën sindikaliste.
Eksploroni më shumë: Udhëzime për vizatimin e këmbëve të personazheve të Anime dhe Manga nga këndvështrime të ndryshme
READ  Valorant: Split lại bị khóa, nhưng lần này là cả trong các giải đấu chuyên nghiệp

Si një kongres solidariteti, krijimtarie, integrimi dhe zhvillimi, përqendrimi më i lartë i aspiratave dhe vullnetit të brezit të ri vietnamez, duke sjellë talente dhe energji rinore për të ndërtuar dhe mbrojtur atdheun socialist vietnamez. Me frymën e rinisë në krye të zhvillimit socio-ekonomik dhe mbrojtjes së Atdheut, Unioni i Rinisë i shoqëron të rinjtë për të krijuar veten dhe për të krijuar një karrierë, Kongresi i Nëntë Kombëtar i Unionit të Rinisë u bën thirrje të gjithë të rinjve vietnamezë të mbajnë lart flamurin e lavdishëm. i Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh, duke ndjekur gjurmët e traditës së babait të tij, duke kapur me vendosmëri mundësitë dhe mundësitë, i vendosur për të kapërcyer të gjitha vështirësitë dhe sfidat, për të rinovuar fuqishëm, së bashku me të gjithë Partinë, popullin dhe ushtrinë përpiqen të realizojnë me sukses qëllimin e duke e nxjerrë shpejt vendin tonë nga gjendja e një vendi të pazhvilluar, duke përshpejtuar industrializimin dhe modernizimin, për hir të një populli të pasur, të një vendi të fortë, të një shoqërie të drejtë dhe për popullin. pronar i qytetëruar, për të ardhmen e ndritur të rinisë.

Disa pika risi të Kongresit

 • Sa i përket formës së diskutimit në Mbledhjen e Përgjithshme: Gjatë kongresit, delegatët do të promovojnë frymën e inovacionit dhe krijimtarisë dhe përgjegjësinë për të diskutuar dhe dhënë mendime për çështjet përkatëse. lidhur me punën sindikaliste rinore.
 • Për zgjedhjen e delegatëve në KQ të Unionit të Rinisë: Mes 145 delegatëve të zgjedhur siç pritej, Kongresi do të vendosë një bilanc prej 5-10% për të votuar, për të promovuar demokracinë. Veçanërisht, ekuilibër do të ketë edhe zgjedhja e Sekretarit të Unionit Qendror të Rinisë; Mosha mesatare e Sekretarit të ri të Unionit Qendror të Rinisë nuk është më shumë se 40 vjeç.
 • Lidhur me strukturën dhe cilësinë e kuadrove të Unionit: Rritja e proporcionit të kuadrove të Unionit që janë shkencëtarë, intelektualë të rinj, artistë etj. Sindikata është e orientuar drejt kuadrit. Bashkimi i Rinisë duhet të ketë “tërheqje” për të rinjtë.

/dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-may-co-tile-dai-bieu-tham-du-dong-dao-nhat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy có tỉ lệ đại biểu tham dự đông đảo nhất? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *