Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Rate this post

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư số Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Nội dung biên bản này như sau:

Mẫu số 01

TÊN CỦA TỔ CHỨCĐầu tiên
BỘ CƠ QUAN TÊN
———

Bạn đang xem: Hồ sơ vi phạm hành chính về hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-VPHC

BÁO CÁO
Vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, vào hồi …………..giờ……..ngày……..tháng……..tại……………………….

Chúng tôi gồm2:

1. Ông (Bà): …………….. Chức vụ: …………. Đơn vị: ……………………………….

2. Ông (bà): ………….Chức vụ: …………. Đơn vị: ……………………………….

Với sự chứng kiến ​​(nếu có) của3:

1. Ông (Bà):………………………. Nghề nghiệp/chức vụ:………………………………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú):……………………

Chứng minh nhân dân số:………………………. Ngày và nơi cấp: ……..

2. Ông (Bà):…………….. Nghề nghiệp/chức vụ:……………………..

Địa chỉ hộ khẩu thường trú (tạm trú): ………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. Ngày cấp: ………………………. Cơ quan tài trợ:…….

Biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:

Ông/Bà/tổ chức4:………………………………………………………………..

Ngành nghề/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày:………………………………. ĐẾN: ………………………………………………………………………..

Hành vi trên đã vi phạm Khoản… Điều… Thông tư số. Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Người bị thương/tổ chức bị thương6:

Công văn thông báo/Quyết định thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp ………………………………

READ  Cách xóa bỏ chi tiết thừa trong ảnh với SnapSeed

Ngày …………………………………………. TRONG ………………………………………………………………..

Ý kiến ​​của XLVP/đại diện của XLHN trình bày:…….

Ý kiến ​​của người làm chứng trình bày (nếu có): ……………………….

Ý kiến ​​của cá nhân/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

…………………………………………………….

Chúng tôi đã yêu cầu bạn chấm dứt hành vi vi phạm ngay lập tức.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính sẽ được thực hiện bao gồm:

…………………………………………………….

Tang vật, công cụ, tài liệu bị tạm giữ (nếu có) bao gồm:7:…………………….

Yêu cầu Ông/Bà/Đại diện tổ chức vi phạm có mặtsố 8 …….. lúc……..giờ……..ngày……. Có lẽ ………. để xử lý vi phạm.

Biên bản bế mạc ngày …………..giờ ……………ngày …………. Có lẽ ……………..

Biên bản được lập thành…….. một bản có nội dung, giá trị như nhau và được giao cho cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm một bản và……………..9

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt nhất trí với nội dung biên bản, không có ý kiến ​​khác thì cùng ký tên vào biên bản hoặc có ý kiến ​​khác như sau:

Các ý kiến ​​bổ sung khác (nếu có)mười: …………………………………………………….

Hồ sơ này bao gồm…….trang, với tất cả những người tham dự đã ký tên và xác thực trên mỗi trang.

TỘI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TẠO KỶ LỤC

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

nhân chứng

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người hoặc đại diện

tổ chức bị thương (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

đại diện chính phủ

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản11:

READ  Tự luyến là gì? Bệnh tự luyến là gì?

……………………..

Lý do bên bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký vào biên bảnthứ mười hai:

……………………..

Ghi chú:

1. Ghi họ và tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi rõ họ tên, chức vụ người đăng ký.

3. Họ, tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, giấy chứng minh nhân dân của người chứng kiến ​​(nếu có). Nếu có đại diện chính quyền thì ghi rõ họ tên, chức vụ.

4. Nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện cho tổ chức vi phạm.

5. Xác định giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

6. Nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ thiệt hại.

7. Xác định danh mục tang vật, công cụ và tình trạng của tang vật, công cụ.

8. Xác định địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.

9. Chỉ định người hoặc tổ chức được chỉ định lập biên bản.

10. Những người có ý kiến ​​khác nhau về nội dung biên bản phải ghi ý kiến ​​của mình, lý do tại sao có ý kiến ​​khác nhau, ký và ghi rõ họ tên.

11, 12. Biên bản phải ghi rõ lý do những người này không ký vào biên bản.

Đăng bởi: Cakhia TV

READ  Công thức ủ - pha đặc sản mắm tôm Thanh Hóa tại nhà

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/bien-ban-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *