Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất

Rate this post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Biên Bản Thanh Tra Nhà Đất

HỒ SƠ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ Ở

Hôm nay, hồi ………….giờ …………tháng …………. năm ……..:

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

1. Đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhà, đất:

– Ông/Bà:……………………………………………………… Chức vụ:………………………….

– Ông/Bà:……………………………………………………… Chức vụ:………………………….

-Ông/Bà: ……………………………………………………Chức vụ:……………………

2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan có thẩm quyền lập phương án bất động sản là bất động sản sắp xếp lại, xử lý bất động sản:

– Ông/Bà:……………………………………………………… Chức vụ:………………………….

– Ông/Bà:………………………………………………Chức vụ:……………

-Ông/Bà: ……………………………………………………Chức vụ:……………………

3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan liên quan (nếu có) tại địa phương (nơi có nhà đất):

– Ông/Bà: ……………… Cơ quan: ………….

– Ông/Bà: ……………… Cơ quan: ………….

-Ông/Bà:…………… Cơ quan:………….

4. Đại diện Bộ Tài chính (1):

Tìm hiểu thêm: pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật là gì? Hiểu pháp luật của nhà nước và pháp luật

– Ông/Bà:……………………………………………………… Chức vụ:………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ Ở

1. Chỉ tiêu chung về nhà đất

a) Tổng diện tích khu đất:……………………m2

b) Tổng số nhà:………………………nhà

c) Tổng diện tích căn nhà:

– Tổng diện tích tòa nhà: …………………………2

– Tổng diện tích sàn:……………………………m2

đ) Diện tích xây dựng công trình khác gắn liền với đất (nếu có):…. Các2

READ  Những bí quyết giúp bạn chụp ảnh đẹp hơn trong mắt bạn gái

2. Hiện trạng sử dụng đất:

– Diện tích sử dụng vào mục đích công trình (bao gồm diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, xí nghiệp sản xuất kinh doanh, cầu tàu, đường nội bộ):……………………………m2

– Diện tích thuê:………………………………………………………………. Các2

– Diện tích cho thuê: ……………………………………………………………… I2

– Diện tích mở rộng nhà ở, đất ở: ……………………………………………………………….. m2

– Diện tích bị xâm phạm:……………………………………………………………….. m2

– Diện tích sử dụng vào mục đích khác (ghi rõ mục đích sử dụng):……………m2

– Diện tích trống, chưa sử dụng:……………………………………………………………….. m2

3. Hiện trạng sử dụng nhà:

STT

Nhà và công trình gắn liền với đất

Diện tích xây dựng nhà

Diện tích sàn sử dụng

Số tầng

Tình trạng sử dụng

đối tượng người dùng

ghi chú

Đầu tiên số 1
2 người 2

Ghi chú: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu về diện tích đất nêu trên.

III. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG về nhà, đất (nếu có):

(Trường hợp có ý kiến ​​khác với ý kiến ​​tại Tờ khai số 01).

IV. Ý KIẾN CỦA ĐỘI KIỂM TRA (nếu có):

(Đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng sử dụng thực tế tại thời điểm kiểm tra).

Biên bản được lập vào ngày ……….. và kết thúc vào hồi ……….. cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất do Trung ương quản lý (trừ nhà, đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng . , Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc thời gian khác (nếu cần).

READ  Cách đặt tên con gái mệnh Hỏa hay, ý nghĩa

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *