Biên bản Đại hội Chi bộ mới nhất

Rate this post

HỘI NGHỊ BÊN BÊN ………………………. .

Bạn đang xem: Biên Bản Đại Hội Chi Bộ gần nhất

THỨ HAI ………….. HẾT HẠN……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………… ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
Đại hội Đảng bộ (chi bộ) … nhiệm vụ…

Đại hội Đại biểu (hoặc Đại hội Đảng viên) của Đảng bộ (Chi bộ)…ngày………….được tổ chức từ…đến…tháng…20…..

Đại hội có mặt…………..đại biểu (đảng viên) trong tổng số…….đại biểu (đảng viên) họp.

Khách mời là ………….đồng chí (họ và tên đầy đủ của một số chức danh chính).

I. Quốc hội bầu ra các cơ quan sau:

1. Đoàn chủ tịch:

– AC……………………….

– AC……………………….

– AC……………………….

2. Ban thư ký:

– AC……………………….

– AC……………………….

– Đ/c…………………………….,…………………………….

3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu (Đại biểu Quốc hội)

– AC………………………. làm chủ tịch ủy ban………….

– Đ/c…………………………….,………………………..

– Đ/c…………………………….,………………………..

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết công nhận……đồng chí đủ tư cách đại biểu gồm……đồng chí đương chức và……đồng chí do đại hội đảng bộ bầu. cấp dưới được chọn; (hoặc nghe báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội). có……….đoàn (đảng viên) vắng, lý do……..

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm tra sự lãnh đạo, điều hành của Thành ủy.

Tìm hiểu thêm: Mẹo sửa ảnh xấu bằng Photoshop

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, các ý kiến ​​như sau: (tổng hợp từng loại ý kiến)…

3. Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến ​​vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015-2020…. trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc cấp trên trực tiếp)

READ  Tìm hiểu Sự thật ăn sake chiên có mập không? mới nhất tháng

– Đại hội đã cho một số ý kiến ​​về dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội thảo luận, cho ý kiến ​​vào dự thảo các văn kiện ủy nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương ………… trình …………. Đại hội Đảng toàn quốc:

– Đại hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến ​​vào các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ………….

Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến thống nhất như sau:

+ Cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản trên của Trung ương.

+ Đại hội cho một số ý kiến ​​về dự thảo văn kiện Đại hội (có báo cáo kèm theo).

III. Đại hội bầu cấp ủy các nhiệm vụ… và chọn đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ tối cao.

1. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ (UBKT Đảng ủy)

– Đại hội quyết định số ủy viên nhiệm kỳ tới là…… đồng chí.

– Các đại biểu thảo luận và thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…. Bạn: Họ và tên (theo thứ tự chữ cái A, B, C họ và tên).

Tìm hiểu thêm: Nulo là gì? – Trường Cakhia TV

– Đại hội đã biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban là ông… và các ủy viên là… (họ và tên từng người).

READ  Mẫu báo cáo tình hình thu chi đoàn phí

– Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu…; số phiếu thu về…; phiếu hợp lệ…; phiếu bầu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: Họ và tên (theo thứ tự ghi trên phiếu bầu).

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Trung ương ban hành, các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới: Họ và tên (theo số phiếu từ cao xuống thấp), số lượng: phiếu bầu, số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu theo tỷ lệ phần trăm so với tổng số đại biểu được triệu tập.

– Kết quả bầu Bí thư, Bí thư, Phó Bí thư: (nếu có) (ghi rõ danh sách).

2. Bầu đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên)

– Các đại biểu thảo luận và thông qua danh sách đại biểu tại Đại hội Đảng bộ ………… lần thứ XX….-20…. (hoặc họp với cấp trên).

– Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

– Kết quả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tại Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc cấp trên tổng hội) (ghi rõ danh sách).

IV. Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHCĐ:

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) tán thành;

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

READ  Tìm hiểu Ảnh Chibi gấu trắng cute, dễ thương mới nhất tháng

Đại hội bế mạc vào…giờ, ngày…tháng…năm 20…..

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Đảng ủy ………… (hoặc cấp ủy cấp trên) và 01 bản lưu tại Đảng ủy (chi bộ).

T/M CHỈ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỮ KÝ ỦY QUYỀN CỦA NỮ

(Hoặc con dấu quốc hội)

TẬP ĐOÀN AN NINH T/US

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản Đại hội Chi bộ mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *