Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về đối tượng và hạn mức bảo hiểm tiền gửi?

Rate this post

Hãy cùng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tìm hiểu Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về đối tượng và hạn mức bảo hiểm tiền gửi?

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là sự đảm bảo cho quyền lợi của người gửi tiết kiệm. Nếu có rủi ro xảy ra với người gửi tiết kiệm như ngân hàng, tổ chức tài chính thì tổ chức BHTG sẽ thực hiện chi trả theo quy định sau khi bảo lãnh. Mức trả tối đa hiện nay khi có rủi ro là 75 triệu đồng. Tất nhiên, loại bảo hiểm này khác với các loại bảo hiểm mà bạn đã nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm du lịch để bảo vệ bạn khỏi những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Người gửi tiết kiệm không phải đóng thêm tiền để được hưởng chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đây là quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiết kiệm. Các ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng của mình.

Theo khoản 1 điều 4 luật bảo hiểm tiền gửi 2012, loại hình này được định nghĩa là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm trong hạn mức đã thỏa thuận, khi tổ chức tham gia mất khả năng chi trả. trả tiền cho người gửi tiền hoặc do phá sản.

Ở mỗi quốc gia, tùy theo điều kiện cụ thể trong từng thời kỳ mà chính sách này được xây dựng hướng tới một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau, có thể kể đến như:

 • Bảo vệ người gửi tiền, những người có quyền truy cập hạn chế vào thông tin về các hoạt động và hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi.
 • Củng cố niềm tin của công chúng, góp phần giảm thiểu việc rút tiền gửi đột xuất, tạo cơ chế chính thức để xử lý các tổ chức nhận tiền gửi gặp khó khăn và tham gia vào quá trình xử lý khủng hoảng tài chính.
 • Các mục tiêu khác bao gồm đóng góp vào một thị trường cạnh tranh và công bằng cho các tổ chức lưu ký có quy mô và mức độ phát triển khác nhau.
READ  Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên

Theo Điều 18 của luật này, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới các hình thức sau:

 • Tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi mở
 • Tiết kiệm tiền
 • Hối phiếu, hối phiếu
 • Các hình thức tiền gửi khác do Luật các tổ chức tín dụng quy định
Tìm hiểu thêm: Để làm một Email chuyên nghiệp bạn cần chú ý những gì?

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, không vượt quá hạn mức trả tiền do Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong từng thời kỳ. Theo quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, kể từ ngày 5/8/2017, số tiền bảo hiểm tối đa được trả là 75 triệu đồng, có tính số tiền ký quỹ. phí bảo hiểm thấp hơn:

 • Hai người A và B chia sẻ cùng một thẻ tiền gửi trong một tổ chức được bảo hiểm. Khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền, số tiền bảo hiểm phải trả tối đa cho cả hai người là 75 triệu đồng và được phân chia theo thỏa thuận của hai bên.
 • Trường hợp người A có thẻ tiền gửi cá nhân khác trong cùng tổ chức thì số tiền bảo hiểm phải trả cho thẻ tiền gửi của chính người A và số tiền được chia giữa người A theo thỏa thuận của hai bên không vượt quá 75 triệu đồng.

Bảo hiểm tiền gửi

Mục đích của bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm là gì?

Nhà nước ban hành chính sách tiền gửi tiết kiệm nhằm:

 • Bảo vệ người gửi tiền tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.
 • Đảm bảo rằng hệ thống tài chính quốc gia ổn định và nguyên vẹn.
 • Xây dựng và củng cố thị trường tài chính an toàn, cạnh tranh lành mạnh.
 • Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng người tham gia tiết kiệm, bao gồm: người gửi tiết kiệm, người gửi tiết kiệm và tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên, với mức phí bảo hiểm 75 triệu đồng cho một hợp đồng bảo hiểm lại có nhiều ý kiến ​​trái chiều. Bởi sẽ có nhiều hợp đồng tiết kiệm trị giá vài tỷ đồng, khi gặp rủi ro chỉ nên nhận 75 triệu đồng thì người gửi tiền sẽ thiệt hại rất nhiều.

READ  MC Nguyên Khang là ai? tiểu sử, đời tư và sự nghiệp nam MC

Bảo hiểm tiền gửi

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế – tài chính đã chỉ ra rằng, mặc dù chính sách bảo hiểm tiền gửi là bắt buộc tại các ngân hàng thương mại nhưng rủi ro phá sản là rất hiếm. Thời gian gần đây, trên thị trường Việt Nam có nhiều ngân hàng thương mại đã ngừng hoạt động và trở lại liên hiệp, nhưng vẫn trả đầy đủ gốc và lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Tìm hiểu thêm: Hiệp định TRIPS là gì? Tìm hiểu nội dung cơ bản của hiệp định TRIPS?

Bảo hiểm tiền gửi dành cho ai?

Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ thì các đối tượng sau phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm:

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân là ngân hàng thương mại, hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. sử dụng.
 • Tiền gửi cá nhân của tổ chức bao gồm tiền gửi của khách hàng tự nguyện.

Theo Điều 15 của Bộ luật này: “Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi”, điều này nhằm giúp người gửi tiền biết tổ chức đã nhận tiền gửi hay chưa. . . Các thông tin sau đây là bắt buộc đối với chứng chỉ:

 • Tên tổ chức cấp giấy chứng nhận tham gia Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
 • Tên của tổ chức được cấp giấy chứng nhận tham gia
 • Nội dung xác nhận: Tham gia bảo hiểm tiền gửi từ ngày…tháng…năm

Ngoài ra, người gửi có thể chủ động tra cứu bằng cách truy cập website www.div.gov.vn để hiểu rõ hơn thông tin về các tổ chức này.

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Đây là tổ chức tài chính có nhiệm vụ thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi, chịu sự quản lý của tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước thành lập. nắm giữ 100% vốn cổ phần, với các vai trò quan trọng như:

 • Chỉ rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên tham gia.
 • Góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, xây dựng thị trường tài chính ổn định, an toàn và cạnh tranh.
 • Xét về góc độ kinh tế, hoạt động của tổ chức góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội, là tiền đề cho sự ổn định và phát triển kinh tế.
READ  Mẹo phân biệt đũa gỗ tự nhiên và đũa nhuộm phẩm màu

Dưới đây là một số nhiệm vụ, quyền hạn mà các tổ chức này phải thực hiện theo quy định của pháp luật do Thủ tướng Chính phủ công bố:

 • Xây dựng chiến lược phát triển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Kiến nghị, đề xuất xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chủ trương, chính sách bảo hiểm tiền gửi
 • Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm định kỳ hoặc đột xuất.
 • Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn
 • Việc chi trả và ủy quyền chi trả cho người được bảo hiểm theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Nhưng các điều khoản khác

Tài khoản tiết kiệm trực tuyến có được bảo hiểm không?

Đó là về ngành ngân hàng, nhưng không chắc chắn về các tổ chức tài chính khác. Như vậy, khách hàng có thêm một tiêu chí quan trọng khi quyết định gửi tiết kiệm truyền thống hay tiết kiệm online, đó là ngân hàng định gửi tiết kiệm có chính sách bảo hiểm tiền gửi hay không? Bảo hiểm tiền gửi mang tính xã hội rất cao và nên được xếp vào loại hàng hóa công cộng không trong sạch. Người được lợi nhất là toàn xã hội.

Đăng bởi: Cakhia TV

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

/bao-hiem-tien-gui-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về đối tượng và hạn mức bảo hiểm tiền gửi? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *