Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (Áp dụng cho tập thể)

Rate this post

Báo cáo thành tích và đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị).

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP:
ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT:

_________________
Các số:……/…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…………, ngày tháng năm…….

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Ưu đãi tiền thưởng… (2)

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình thực hiện đề nghị trả thù lao (Áp dụng cho tập thể)

I- Một số đặc điểm, tình hình của đơn vị:

1- Đặc điểm, tình hình:

– Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt).

– Vị trí của văn phòng trung tâm:

– Quá trình thành lập:

– Tóm tắt cơ cấu tổ chức: các phòng, ban và các đơn vị liên quan; tổng số cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng cán bộ (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…); đảng, đoàn thể; đặc điểm chủ yếu của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

– Đối tượng: (3).

2- Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).

II- Thành tích đạt được:

1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/09/2005 của Chính phủ. Chính phủ.

Tìm hiểu thêm: Mr. Béo U40? Tiểu sử tóm tắt, lai lịch về Cô Giáo Bèo U40
READ  Luyên thuyên, huyên thuyên hay huyên thiên đúng chính tả, hơn 90% trả lời sai

Nội dung báo cáo thể hiện rõ những thành tích nổi bật trong việc thực hiện các mục tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng và kết quả hoạt động so với những năm trước (hoặc so với lần đánh giá trước); đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao ở các bộ, ban, ngành, địa phương và trong cả nước (4) .

2- Biện pháp tổ chức thực hiện và nguyên nhân đạt được; Các phong trào thi đua đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)

III- Các hình thức khen đã biết (6):

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét và xác nhận
(đã ký và đóng dấu)

thủ trưởng đơn vị
(đã ký và đóng dấu)

Ghi chú:

Tìm hiểu thêm: Xu trên Tiktok để làm gì, cách kiếm xu nhanh nhất

– (4): Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng mà ghi các tiêu chí cơ bản trong hồ sơ
nhiệm vụ chính trị của đơn vị (so với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm yêu cầu), ví dụ:

+ Đối với nhà trường: tổng số học sinh, chất lượng, kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố nối trung tâm), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học…

Tìm hiểu thêm: Di sản văn hóa vật thể là gì? Di sản văn hóa vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận
READ  Bí quyết làm cơm rượu nếp thơm ngon cho Tết Đoan Ngọ

– (6): Ghi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc tặng thưởng (ghi rõ). ) số, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Cakhia TV text để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/bao-cao-thanh-tich-de-nghi-tang-thuong-ap-dung-cho-tap-the/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (Áp dụng cho tập thể) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *