Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022

Rate this post

MẪU ĐĂNG KÝ
Sự phấn đấu, rèn luyện của Đảng viên năm 20…
————

– Họ và tên:…………………… Ngày sinh: …/…/…

– Ngày vào Đảng: …/…/….. Ngày chính thức: …/…/…..

– Chức vụ: …………………………………………………….

– Đơn vị công tác: ………………………………..

– Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:……………………..

Phù hợp với quy định về nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ”. -chuyển đổi”, Chỉ thị số. 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chính các cấp. 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Tìm hiểu thêm: Tư tưởng là gì? Sự khác biệt giữa ý kiến ​​​​và lý thuyết là gì?

Tôi xin đăng ký phấn đấu rèn luyện 20 năm… với tư cách là một Đảng viên, được xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung sau:

READ  Hướng dẫn cách vào BIOS PC đơn giản nhất

1. Về chính trị tư tưởng:

– Kiên định đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu biết đầy đủ điều lệ Đảng, nghị quyết các cấp.

Luôn tôn trọng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tôn trọng trách nhiệm và sự phối hợp của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân và quần chúng nhân dân tôn trọng và áp dụng tốt pháp luật, vận dụng tốt chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sạch, giản dị, mẫu mực của người thầy giáo.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Luôn có tinh thần phê bình và tự phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của người khác, đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tìm hiểu thêm: JJJ là gì? Thử thách JJJ là gì?
READ  sRGB là gì? – THPT Lê Hồng Phong

– Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nói đi đôi với làm, nói phải làm.

– Kiên quyết chống tư tưởng phiến diện, bè phái và những biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Kiên quyết đấu tranh các biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Dũng cảm đấu tranh phê bình và tự phê bình, những biểu hiện chia rẽ, bè phái, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, suy thoái về đạo đức, chính trị, v.v.

– Sẵn sàng lắng nghe những ý kiến ​​góp ý, phê bình của đám đông, đồng nghiệp và cấp trên.

Tìm hiểu thêm: svfc là gì? Bạn cần biết gì về SVFC?

– Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Luôn giữ thái độ cầu thị trong tiếp thu và sửa chữa, khắc phục những thiếu sót.

5. Đối với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng:

– Cố gắng thực hiện tốt, nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
– Thực hiện nghiêm túc Quy định của CQ về những điều đảng viên không được làm, v.v.

READ  Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại đánh dã man vì vô ý làm vỡ cốc

6. Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tích cực nêu gương khiêm tốn, giản dị; sâu sát tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác, nơi cư trú.

Trên đây là mẫu đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 20…. Tôi đề nghị Chi bộ tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

Chi nhánh:………………………

Nhận ngày…tháng…năm…..

thuê bao

……………………….

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022 . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *