Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Rate this post

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới gồm 4 mẫu là mẫu bài phát biểu được lãnh đạo các cơ quan tổ chức Đảng sử dụng để giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới. Việc giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới là một trong những nội dung quan trọng, nhằm giao nhiệm vụ chính thức cho các Đảng viên để tạo ra một định hướng chung trong toàn bộ tổ chức. Các Đảng viên có trách nhiệm phải thực hiện toàn bộ những nội dung nhiệm vụ có trong lời phát biểu.

Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới

Giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới là 1 trong những thủ tục kết nạp Đảng. Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới được các lãnh đạo tổ chức Đảng thực hiện nhằm giao nhiệm vụ chính thức cho các Đảng viên để tạo ra một định hướng chung trong toàn bộ tổ chức. Các Đảng viên có trách nhiệm phải thực hiện toàn bộ những nội dung nhiệm vụ có trong lời phát biểu. Thông qua 4 bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới hay dưới đây sẽ giúp cho bài phát biểu trở nên nghiêm trang hơn. Đồng thời, người nghe cũng dễ dàng nắm bắt được các nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Bạn đang xem: Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 1

– Kính thưa các đồng chí đại biểu!

– Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ ……….. nhân dịp đồng chí ……… được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………….:

Kính thưa tất cả các đ/c, Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí ……. đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời, đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Đảng viên dự bị có tất cả các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Như vậy hôm nay kết nạp thêm đồng chí ……… vào Đảng thì tổng số đảng viên của Chi bộ chúng ta hiện nay là: ….. đồng chí (chính thức: …., dự bị: ….) có nhiệm vụ lãnh đạo phòng ………………

tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị …………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Babykopo Home là ai? Thông tin, tiểu sử của nữ tiktoker
READ  Thay đổi giá tiền nhiều loại súng trong Valorant, meta Judge bị khai tử

– Một là, …………………………………

Một lần nữa xin chúc mừng đồng chí …………… và cảm ơn tất cả các đồng chí

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 2

– Kính thưa các đồng chí đại biểu

– Thưa toàn thể chi bộ

Trước hết cho phép tôi được thay mặt Chi bộ trường THCS …………….. gửi tới đồng chí các đồng chí những tình cảm tốt đẹp nhất, nhân dịp đồng chí Nguyễn Thị Lê được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các đồng chí thân mến. Sinh thời Bác hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Nguyễn Thị Lê đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam là niềm vinh dự to lớn, xong đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, các đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ trường THCS ……………… Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Bên cạnh những công việc đó, đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng trong nhà trường.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Đặng Văn Cư là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Lê tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc !

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới – Mẫu 3

Hôm nay, Chi bộ trường …….. tổ chức lễ kết nạp đ/c ……….vào Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt chi uỷ, tôi nêu rõ nhiệm vụ của Chi bộ nơi đ/c Bẩy sinh hoạt và giao nhiệm vụ cụ thể cho đ/c như sau:

NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Huyện Trường Sa được thành lập vào ngày tháng năm nào? Theo quyết định số mấy của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam và vào thời điểm đó thuộc tỉnh nào?

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

READ  Vì sao không được phép chạm vào xác lạc đà chết trong sa mạc?

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Đối với đ/c ………. thực hiện tốt nhiệm vụ khối trưởng chuyên môn khối 4 và công tác chủ nhiệm lớp. đ/c luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà các đoàn thể giao phó, đặc biệt là nhiệm vụ khối trưởng và công tác chủ nhiệm lớp. Tham gia xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng, để giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi cư trú và nơi làm việc.

2. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

III. Đ/c………..  có tất cả những quyền hạn của người đảng viên trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

IV. Thay mặt Chi uỷ, tôi phân công đ/c…….. tiếp tục giúp đỡ đ/c Nguyễn Thị Bẩy trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên – Mẫu 4

– Kính thưa các đồng chí đại biểu!

– Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ …………….. – Y tế nhân dịp đồng chí Hải được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………..:

Kính thưa tất cả các đ/c, Bác hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Hải đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ …………….. – Y tế. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ chúng ta thực hiện tốt công tác GD THCS cho học sinh 2 xã …………, chăm sóc sức khỏe và công tác y tế cho nhân dân và học sinh. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….-20… đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường và trạm y tế Bhalêê phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Tham Khảo Thêm:  Cảnh H là gì trong phim, truyện

Bên cạnh những công việc đó, các đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.

READ  Tìm hiểu 99+ Hình xăm con heo đẹp nhất mới nhất tháng

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Hải trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí ……………..; đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí …………….. tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức của đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Quy trình tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên

1. Về thời gian: Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấp hành chi đoàn phải tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới.

Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn.

2. Về địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, gây ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới, có thể tổ chức ở phòng hợp, phòng truyền thống hoặc ở những nơi có di tích lịch sử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể của chi đoàn.

3. Trang trí: Không cần cầu kỳ, rập khuôn máy móc. Nhất thiết phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay Huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác Hồ, có dòng chữ “Lễ kết nạp đoàn viên mới”. Nên có hoa để tạo không khí trang nhã, vui tươi đẹp mắt (Cách trang trí tùy thuộc vào không gian và điều kiện cụ thể về địa điểm, nhưng phải đảm bảo Cờ Đoàn hoặc Huy hiệu Đoàn không cao hơn cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Bác không quá cao che khuất cờ Tổ quốc, cờ Tổ quốc – cờ Đoàn – phông chữ được treo theo vị trí từ trái sang phải theo hướng từ dưới nhìn lên. Nếu kết nạp ngoài trời thì sử dụng cờ có cán, có người cầm, động tác chào cờ giống như nghi thức Đội).

4. Về chương trình, nội dung:

– Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca,

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bí thư chi đoàn hoặc đại diện Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tóm tắt quá trình phấn đấu của đoàn viên.

– Đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên của Đoàn cấp trên, trao quyết định, gắn Huy hiệu cho đoàn viên (Trường hợp kết nạp nhiều người phải tiến hành giới thiệu và công bố quyết định kết nạp từng người một).

– Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, tôi xin hứa:

1. Luôn phấn đầu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Giúp đỡ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam”.

(Trường hợp kết nạp nhiều người thì cử đại diện đọc lời hứa, sau đó mọi người cùng nắm tay phải giơ cao và hô: xin hứa, xin hứa, xin hứa).

– Đại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.

– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu (nếu có).

– Ban Chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ.

– Chào cờ bế mạc (không hát Quốc ca).

Lưu ý:

– Trong buổi Lễ kết nạp đoàn viên mới có thể xen kẽ các tiết mục văn nghệ để cho buổi lễ thêm vui vẻ, sôi động (không nên quá dài làm ảnh hưởng nội dung buổi lễ).

– Không tổ chức quá nhiều nội dung làm buổi lễ kéo dài gây nhàm chán. Nếu tổ chức kết nạp trong các hoạt động dã ngoại thì phải giản lược bớt nội dung để rút ngắn thời gian.

– Sau khi chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới, đồng chí Bí thư chi đoàn cần làm các việc sau dây:

  • Ghi tên (các) đoàn viên mới vào Sổ Chi đoàn.
  • Nộp về Văn phòng Đoàn Trường danh sách các đoàn viên mới được kết nạp.

Đăng bởi: Cakhia TV

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc Cakhia TV. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ:

/bai-phat-bieu-giao-nhiem-vu-cho-dang-vien-moi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *