Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Rate this post

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII chính thức bế mạc vào sáng 11/10/2017. Mời quý vị và các bạn xem toàn văn Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bài viết sau:

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Toàn văn Diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến ​​quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu, giải trình đầy đủ những vấn đề còn ý kiến ​​khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Để kết luận Hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ một số vấn đề và tóm tắt những kết quả chính của Hội nghị.

Bạn đang xem: Diễn văn Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

1- Kinh tế – xã hội 2017-2018

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho rằng, 9 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và toàn diện. trong hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước; quý III tăng 7,46%, nâng mức tăng bình quân quý III lên 6,41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Các cân đối chủ yếu của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; Kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước được tăng cường. thị trường tiền tệ ổn định; Dự trữ ngoại hối đạt 45 tỷ USD, tăng 6 tỷ USD so với cuối năm 2016. Thị trường chứng khoán bùng nổ, vượt 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Xuất khẩu đạt 154 tỷ USD. , với mức tăng 19,8% trong cùng kỳ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt; có gần 94.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về vốn so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, chỉ có công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,77%; khu vực nông nghiệp phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng gần 3%, gấp hơn 4 lần so với năm 2016; Khu vực dịch vụ có bước phát triển đáng chú ý, tăng 7,25%, cao nhất kể từ năm 2008; khách du lịch quốc tế đạt 9,45 triệu lượt, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỳ thi THPT và kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là khi có thiên tai, bão, lũ. Dự báo đến hết năm 2017 có thể đạt và vượt cả 13 mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, họ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng để phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh thực hiện ba khâu chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những tồn tại, yếu kém cố hữu của nền kinh tế, xử lý các dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng liên quan đến xử lý nợ xấu…

Tìm hiểu thêm: Cửa hàng Tiktok là gì? Điều khoản và cách đăng ký trong cửa hàng TikTok
READ  Bình đẳng giới là gì? Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới

Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bội chi ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu ngân hàng còn rất lớn; Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nợ xấu chưa thực chất và dứt điểm. Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư từ NSNN, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA còn chậm. Nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội, vi phạm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm trên nhiều địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các thành phố lớn. Công tác quản lý thông tin báo chí, truyền thông, nhất là mạng xã hội còn nhiều bất cập. Những tháng cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đã đề ra, phải tập trung giải ngân các dự án đầu tư từ NSNN; huy động các nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất công nghiệp, nhất là dầu khí, than.

Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba mũi nhọn chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hóa, thực hành dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh lương thực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô; bảo đảm quốc phòng, an ninh; duy trì một môi trường bình tĩnh và ổn định; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tìm hiểu thêm: 098 là mạng gì? Có phải mua sim đầu số 098 không?
READ  VALORANT sớm mở rộng máy chủ sang khu vực Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phải tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Tập trung ưu tiên xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, việc cổ phần hóa, bán doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi, bảo đảm nợ công trong giới hạn an toàn. Xử lý căn cơ, triệt để hơn các dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ khó đòi ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản chưa trả được. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

2- Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, trong đó ngành Y tế và các ngành liên quan là lực lượng chủ đạo. Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trong việc tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, cung cấp các dịch vụ cơ bản cho đại đa số người dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ y tế. dịch vụ theo yêu cầu. Tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển y tế và các dịch vụ có liên quan, nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. sức khỏe con người. Không ngừng nỗ lực nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam; bảo đảm mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế và các dịch vụ có liên quan.

Tìm hiểu thêm: Khám phá Tổng hợp Stt mệt mỏi trong công việc muốn bỏ bê tất cả mới nhất
READ  Cách di chuyển ảnh trong word chi tiết nhất không nên bỏ qua

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/bai-phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-6-khoa-xii/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *